Google+
 

Videoprogrammet familj MailHunter

 

Sök Läge elektroniska adresser på datorn (eller webbsidor lagrade filer)

Att välja en hemkatalog för att skanna och tryck på knappen Start Sök. Hittade e-postadresser visas på statistiksidan.

 

 

Sök Läge elektroniska adresser på Internet (skannings platser)

Ange den första webbsidan skanning och klick Starta. I sökandet filtret ställa in den.

E-postadresser finns på sidan visas statistik.

 

 

    Sök läge elektronisk minnesadresser (avlyssning av elektroniska adresser i program som körs). T.ex. bärbara dator eller Internet Explorer. E-postadresser finns på sidan visas statistik.

 

 

    Spara e-postadresser som finns i filen. Detta filformat är XLS, CSV, TXT, XML. Också välja en avgränsartecken mellan e-post.